SƠ ĐỒ QUẢN TRỊ

Cơ cấu quản trị của Đại Phước Group được tổ chức như sau:

 

Bản quyền thuộc daiphuocgroup.vn

Bài viết trước đó Album BĐS Xuyên Mộc
Bài viết sau đó KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC